Informatie


Wat is ergotherapie?

Wanneer uw gezondheid u in de steek laat, kan dit grote invloed hebben op uw dagelijkse activiteiten. U wilt graag de regie in eigen hand hebben en blijven meedraaien in de maatschappij. Lees verder »

Missie en visie

Ergotherapie Thuis is een kleinschalige praktijk met personeel die ergotherapeutische zorg bieden aan volwassenen, op de locatie waar de vraag speelt, meestal is dit thuis of op de arbeidsplek. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op kantoor behandeld te worden. Lees verder »

Werkwijze

Als u zich aanmeldt, komt de ergotherapeut langs om kennis te maken. U kunt uitleggen wat uw klachten zijn en wat u zelf zou willen veranderen. Om een goed beeld te krijgen, kijkt de ergotherapeut hoe u bepaalde activiteiten uitvoert en waar de problemen precies zitten. Lees verder »

Aanmelden

Een afspraak maken met Ergotherapie Thuis kan telefonisch of via het contactformulier. Lees verder »

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar.
Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie (aan huis) vergoed. Lees verder »

Privacywetgeving

Ons actuele privacyreglement staat hier.