Werkwijze


Als u zich aanmeldt, komt de ergotherapeut langs om kennis te maken. U kunt uitleggen wat uw klachten zijn en wat u zelf zou willen veranderen. Om een goed beeld te krijgen, kijkt de ergotherapeut hoe u bepaalde activiteiten uitvoert en waar de problemen precies zitten. Vervolgens stelt u samen een plan op waarin staat aan welke doelen u wilt werken.

Behandeling en advies

Tijdens de behandeling traint de ergotherapeut met u om (nieuwe) vaardigheden te leren. Of geeft advies aan u of uw mantelzorger. Soms is dat niet genoeg. Bijvoorbeeld als uw huis niet geschikt is voor uw situatie.
Of als bepaalde activiteiten zelfstandig gewoon niet meer gaan. We helpen u dan bij de aanvraag voor een woningaanpassing of hulpmiddelen. Verder helpen we u om te leren omgaan met de hulpmiddelen, zoals een traplift of een scootmobiel. Kleinere hulpmiddelen kunt u gratis uitproberen.

Afronding

Als de behandeling klaar is, bespreekt de ergotherapeut met u of de doelen in het plan bereikt zijn. Van dit gesprek stelt de ergotherapeut een verslag op en stuurt dat naar de huisarts of specialist die u doorverwezen heeft.