Missie en visie


Ergotherapie Thuis biedt ergotherapeutische zorg aan volwassenen op de locatie waar de vraag speelt. Meestal is dit thuis of op de werkplek. We werken in het gebied Den Haag, Rijswijk en Delft. In dit gebied willen we groot genoeg zijn om goede zorg te kunnen leveren. We werken samen met andere organisaties in de omgeving en we zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen en ontwikkelingen om onze kennis en vaardigheden te vergroten.

Behandeling bij Ergotherapie Thuis is bedoeld voor mensen met een fysieke, cognitieve of psychische beperking die zelfstandig willen blijven wonen. De overheid verwacht steeds meer eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ergotherapie Thuis richt zich op preventie, behandeling en advies. We pakken de problemen aan op een doelgerichte manier, waarbij de hulpvrager de baas is. Dit heeft een positieve invloed op de resultaten. Ergotherapie Thuis vindt evaluatie tijdens en na afloop van de behandeling belangrijk.